ДНК – УШТЕ ЕДЕН ДЕН

Извршен продуцент:
Блажев Владимир-Панчо, Лазар Цветкоски
Музички Продуцент:
Лазар Цветкоски
Снимено во:
ЛЦВ Студио / Лазар Цветкоски
Пратечки Вокали:
Панчо, Андреја Ѓеорѓиески, Лазар Цветкоски, Магдалена Цветкоска
Мастеризирано во:
Метрополис мастеринг студио – Лондон од страна на Streaky:1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 9, 10, 12
Фотографија и дизајн:
Љубан Стамениќ – 222 Studio
Шминка:
Зоки Давитков – Диор

Gorilla Group. GG007 – 2016